• Polski
  • Angielski
  • Dansk
  • Niemiecki
Newsletter
Kategorie
Bestsellery
Recenzje
Pizzazz Funkia
Piękna sadzonka, perfekcyjnie zapakowana. Dziękuję bardzo i ..

Ocena: 5/5

Poradnik Uprawy Host
Poradnik
Kliknij aby pobrać 
poradnik uprawy host

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym „Funkia.pl”.

1.      Informacje ogólne
1.1.   Sklep internetowy „Funkia.pl” (zwany dalej Sklepem) działający pod adresem
www.funkia.pl jest prowadzony przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Maria Marzec z siedzibą w Sochaczewie, przy ulicy Chopina 115, 96-500 Sochaczew. NIP 8371149634
1.2.  Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.funkia.pl
1.3.   Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego          regulaminu i złożenie zamówienia.
1.4.  Klientem Sklepu (zwanym dalej Klientem) jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na towary za pośrednictwem strony internetowej www.funkia.pl
1.5.  Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

2.      Oferta produktowa
2.1.   Aktualna oferta produktowa jest umieszczona na stronie internetowej.
2.2.   Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.
2.3.   Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.
2.4.   Wszystkie ceny prezentowane na stronach są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN).
2.5.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
2.6.   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.

3.      Przyjmowanie i realizacja zamówień
3.1.   Zamówienia przyjmowane są przez obsługę Sklepu w formie elektronicznej, poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu funkia.pl, poprzez pocztę mailową esklep@funkia.pl  oraz telefonicznie pod numerem  +48502602668
3.2.   Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
3.3.   Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych numeru telefonu oraz adresu e-mail Klienta, co umożliwi weryfikację złożonego zamówienia.
3.4.   Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sklepem.
3.5.   Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
3.6.   Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie takie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem. 
3.7.   Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się (w dni robocze):
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia,
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem  - w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,
c) w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą, kredytową lub w przypadku płatności on-line - w ciągu 3 dni roboczych po dokonaniu autoryzacji transakcji.
3.8.   W przypadku nie otrzymania zapłaty za złożone zamówienie (przy płatności przelewem) lub braku autoryzacji karty Sklep nie będzie realizował zamówienia.
3.9.   W przypadku płatności przelewem lub on-line jeśli kwota przelewu jest niższa niż wartość zamówienia wraz z kosztami operacyjnymi (uwzględniając sposób dostarczenia towaru i sposób płatności) Sklep zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówienia do chwili otrzymania pełnej kwoty. 
3.10.   Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej esklep@funkia.pl lub telefonicznie (+48 46 8633934  
+48502602668).

3.11.   Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Poinformowanie Klienta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.
3.12.   Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta sposobowi przesyłki i płatności. Kupujący automatycznie udziela podatnikowi pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego.

3.13. W przypadku zamówienia na kwotę przewyższającą 500 zł Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności do płatności kartą kredytową lub przelewem.

3.14. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon, na życzenie Fakturę VAT. Paragon, oraz faktura VAT są wystawiana przed wysłaniem zamówienia do Klienta Sklepu. Faktura VAT albo paragon  jest dostarczana Klientowi Sklepu w przesyłce wraz z zamówionymi produktami.
3.16. Aktualne koszty związane z dostawą oraz formą płatności są podane na stronie internetowej sklepu „Funkia.pl”, w zakładce „Wysyłka”.

4.    Odstąpienie od umowy 
4.1.  Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Klient może zrezygnować z zakupionego w Sklepie towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy do Sklepu znajdującego się pod adresem: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Maria Marzec ul. Chopina 115, 96-500 Sochaczew. 
Koszty przesyłki w całości ponosi Klient.


4.2.   Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zakupu.  Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.


5.     Reklamacje i gwarancje
5.1.   Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań, aby wysyłany towar był wolny od wad i spełniający oczekiwania Klientów. Zamówione produkty są dokładnie sprawdzane przed wysłaniem.
5.2.   Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z obsługą sklepu drogą mailową na adres poczty elektronicznej esklep@funkia.pl
5.3.   Wszelkie reklamacje są przyjmowane do realizacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.

5.4.   Towar nieprawidłowy zostanie wymieniony na właściwy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

6.      Dane osobowe Klienta
6.1.   Uzyskane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez Sklep w celu realizacji zamówienia Klienta.
6.2.  Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właścicieli Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

7.      Pozostałe informacje
7.1.   Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będę rozstrzygane na drodze polubownej.
7.2.   W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd.